Συμμετεχόντες 2ου Πρωταθλήματος Γυναικών!!!
Πλήρης Πίνακας Εγγραφών
Α/Α Επώνυμο Αθλητή Όνομα Αθλητή Ημ. Εγγραφής
1. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΔΑΝΑΗ 04.09.2018
2. ΔΟΥΛΗΓΕΡΗ ΙΩΑΝΝΑ 12.09.2018
3. ΙΩΑΝΝΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 12.09.2018
4. ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΠΕΛΑΓΙΑ 10.09.2018
5. ΛΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΑ 29.08.2018
6. ΜΠΑΛΑΣΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 11.09.2018
7. ΝΟΤΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 05.09.2018
8. ΤΟΥΜΑΝΙΔΟΥ ΑΝΝΑ 05.09.2018
9. ΧΑΤΖΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑ 29.08.2018
10. ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 11.09.2018