Συμμετεχόντες 3ου Πρωταθλήματος Γυναικών!!!
Πλήρης Πίνακας Εγγραφών
Α/Α Επώνυμο Αθλητή Όνομα Αθλητή Ημ. Εγγραφής
1. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΔΑΝΑΗ 24.03.2019
2. ΔΟΥΛΗΓΕΡΗ ΙΩΑΝΝΑ 15.03.2019
3. ΙΩΑΝΝΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 19.03.2019
4. ΚΑΠΟΥΛΑ ΧΡΥΣΗ 18.03.2019
5. ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΠΕΛΑΓΙΑ 19.03.2019
6. ΛΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΑ 29.08.2018
7. ΜΠΑΛΑΣΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 18.03.2019
8. ΝΟΤΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 15.03.2019
9. ΤΟΓΑΝΙΔΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ 20.03.2019
10. ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 18.03.2019