Τελική κατάταξη κανονικής περιόδου, PlayOffs και απόδοση πόντων!!!
Πίνακας κατάταξης PlayOff
Α/Α Ονοματεπώνυμο Αθλητή Πόντοι
1. ΤΟΓΑΝΙΔΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ 1000
2. ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΠΕΛΑΓΙΑ 800
3. ΔΟΥΛΗΓΕΡΗ ΙΩΑΝΝΑ 600
4. ΙΩΑΝΝΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 600
5. ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 400
6. ΚΑΠΟΥΛΑ ΧΡΥΣΗ 400
7. ΛΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΑ 400
8. ΜΠΑΛΑΣΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 400
Πίνακας Τελικής κατάταξης κανονικής περιόδου
Α/Α Ονοματεπώνυμο Αθλητή Πόντοι
1. ΤΟΓΑΝΙΔΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ 1000
2. ΔΟΥΛΗΓΕΡΗ ΙΩΑΝΝΑ 900
3. ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΠΕΛΑΓΙΑ 800
4. ΙΩΑΝΝΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 700
5. ΛΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΑ 600
6. ΚΑΠΟΥΛΑ ΧΡΥΣΗ 500
7. ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 400
8. ΜΠΑΛΑΣΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 300
9. ΝΟΤΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 200
10. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΔΑΝΑΗ 100